Hotel Post

Hotel Post i Göteborg uppdaterade sitt gym med bland annat snyggt akustiktak.

 

design by W8