JÄGAREFÖRBUNDET ÖSTER MALMA

Renovering av Jägareförbundets hotellrum i anslutning till deras kontor, utbildningsenhet och restaurang på Öster Malma.
Renoveringen utfördes enligt nytt koncept och med stort fokus på ljudklassning av rum. Detta pga att hundar vistas i rummen i samband med utbildning.
I samband med rumsrenoveringen gjordes även ett metodkök där gäster kan gå matlagningskurser mm.